• ad_page_banner

Tùy biến

Phạm vi sản phẩm tùy chỉnh

Custom Products Rangeimg (1)
Custom Products Rangeimg (2)
Custom Products Rangeimg (3)
Custom Products Rangeimg (4)

Mẫu tùy chỉnh

pattern

Laber tùy chỉnh

Bottom-Label
Neck-Label
Sleeve-Label
Washing-Label
Hang-Tag
Hanging-Grain1
Barcode
Knitting-Trademark

In tùy chỉnh

Custom Printing (1)
Custom Printing (2)
Custom Printing (3)
Custom Printing (4)

Sợi tùy chỉnh

single-jersey
French-Terry
Fleece

Tự phối màu